EcoTech  là  hệ thống marketing và công nghệ thông tin tốt để giúp chúng tôi quảng bá sản phẩm và tiếp cận khách hàng thị trường một cách nhanh nhất và hiệu quả .

Chúng tôi chủ động về thiết kế vận hành các sản phẩm công nghệ như các website: www.bdstanlong.vn và www.bdstanlong.com

Hệ thống các trang thông tin phần mềm nội bộ nhằm đưa công nghệ vào việc vận hành hệ thống nhanh nhất, chăm sóc và phục vụ khách hàng hiệu quả nhất